Zapisy na wakacje 2022

01 kwietnia, 2022

PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR WAKACYJNY W SIERPNIU 2022 r.

 Zapisy dzieci na okres wakacyjny prowadzone będą

 od 1 kwietnia 2022r. do 15 kwietnia 2022r.

– rodzic składa Kartę Zapisu do przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2021/2022

– złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym,  że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód, brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu.

Karta zapisu wraz z oświadczeniami i zgodami:

karta zapisu dziecka + oświadczenia 2022

Klauzula informacyjna – RODO – wakacje 2022

                              PLACÓWKI PEŁNIĄCE DYŻUR

Po zakończeniu rekrutacji na miesiące wakacyjne dzieci zapisane zostaną przypisane do przedszkoli:

          LIPIEC   SIERPIEŃ
do PP2  ←  PP3 do PP1  ←  PP9
do PP7  ←  PP10 do PP3  ←  PP2
do PP 9 ← PP1 do PP10  ←  PP7
do PP17; PP21  ←  PP15 do PP15  ←  PP17;PP21
do PP 20  ←  PP19 do PP19  ←  PP20

 

                             DYŻURY PRZEDSZKOLI 2022
                 LIPIEC         SIERPIEŃ
Przedszkole Publiczne Nr 2 Przedszkole Publiczne Nr 1
Przedszkole Publiczne Nr 7 Przedszkole Publiczne Nr 3
Przedszkole Publiczne Nr 9 Przedszkole Publiczne Nr 10
Przedszkole Publiczne Nr 17 Przedszkole Publiczne Nr 15
Przedszkole Publiczne Nr 20 Przedszkole Publiczne Nr 19
Przedszkole Publiczne Nr 21  

 

 

   

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄPrzedszkolny konkurs wiersza logopedycznego