KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

01 kwietnia, 2022

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!!! 

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY DLA RODZICÓW I DZIECI

Przedszkole Publiczne nr 19 „Bajka” w Głogowie ul. Plutona 3 67-200 Głogów

Cele konkursu: – kształtowanie właściwych postaw: szlachetności, zaangażowania społecznego, – rozwijanie pomysłowości i kreatywności dzieci poprzez działalność plastyczną, – wzmacnianie dziecięcej wiary we własne możliwości, – rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

REGULAMIN KONKURSU : „NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA WIELKANOCNA” – konkurs adresowany jest do dzieci i rodziców z naszego przedszkola, – każdy uczestnik konkursu przygotowuje pracę – ozdobę wielkanocną – technika pracy dowolna, – prace powinny być oznaczone metryczką przytwierdzoną do ozdoby, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, wiek dziecka oraz grupa, – oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu.

Prace należy złożyć do dnia 08.04.2022 r.

Kryteria oceny prac: • zgodność z regulaminem konkursu, • pomysłowość i inwencja twórcza, • bogactwo użytych materiałów, • estetyka wykonania pracy.

Dla autorów wszystkich prac przewidziane są dyplomy a dla najciekawszych także nagrody.

Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej przedszkola w dniu 11.04.2022 r. Ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora. Prace biorące udział w konkursie zostaną przeznaczone na kiermasz Wielkanocy. Dochód z kiermaszu zostanie przekazany na cel charytatywny.

Organizatorzy: Iwona Tymofiejew, Aldona Dobrzańska

Zabawy ruchowo-taneczne we współpracy z LO nr 1 w GłogowieZapisy na wakacje 2022