Wizja / Misja

 • WIZJA PRZEDSZKOLA

  Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i zaspokaja potrzebę poznawania siebie i świata przez obserwacje,  działanie i dokonywanie wyborów.  Zapewnia dzieciom rozwój na najwyższym dla nich poziomie a od aktywności własnej dziecka prowadzimy do aktywności twórczej i kreatywności w życiu.

 • MISJA PRZEDSZKOLA

  • Wszystkie dzieci są nasze!
  • Razem z rodzinami naszych wychowanków odkrywać chcemy talenty u dzieci oraz pomagamy im w pokonywaniu trudności nie tylko edukacyjnych.
  • Wspieramy i wspomagamy Rodziców w wychowywaniu i kształceniu Ich dzieci!
  • Wszystkim dzieciom zapewniamy POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I AKCEPTACJI
  • Nasze dzieci przychodzą do przedszkola chętnie i z radością!
  • Wspieramy nasze dzieci w rozwoju dając im możliwość odkrywania własnych umiejętności, predyspozycji i pasji!
  • Wiedza i umiejętności jakich dziecko nauczy się w przedszkolu zapewnią mu dobry fundament sukcesów w szkole i w życiu!
  • Współdziałamy z rodzicami/opiekunami dzieci na rzecz naszych dzieci i przedszkola.
  • Razem świadomie i odpowiedzialnie przygotowujemy dzieci do życia w środowisku społecznym i przyrodniczym, uczymy je szacunku dla siebie, innych i pracy człowieka!
  • Nasi wychowankowie znają i szanują swoje miasto i Ojczyznę oraz symbole narodowe!
  • Śledzimy losy naszych absolwentów a ich sukcesy inspirują naszych wychowanków do odkrywania własnych uzdolnień i zainteresowań.
 • KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2021-2026

  Wynika z analizy potrzeb dzieci, oczekiwań rodziców i środowiska lokalnego oraz wyników ewaluacji wewnętrznej.
  ZAWIERA SIĘ W DĄŻENIU DO:

  Nasza praca w latach 2021-2026 ma na  celu,  większe zaangażowanie personelu i rodzin dzieci jako ludzi  mających swoje pasje, zdolności i zainteresowania do dzielenia się  nimi z dziećmi - nie tylko swoimi a przez to

    …………… Stworzymy wspaniałe Przedszkole …………………
  Zainteresowania i pasje dorosłych będą inspiracją dla dzieci do działania, doświadczania i odkrywania własnych uzdolnień.
  Działać będziemy w myśl zasady „wszystko jest dla mnie lecz nie wszystko mi wolno”

   

  • Opracowania Programu wychowania przedszkolnego związanego ze środowiskiem lokalnym i bazą przedszkola,
  • zapewnienia dzieciom warunków do aktywności oraz odkrywania i rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
  •  kształtowaniu świadomości i odpowiedzialności za słowa i działania oraz ich konsekwencji (dobrych i złych),
  • współtworzenia, razem ze środowiskiem rodzinnym dziecka – warunków do poznawania, rozwijania i kreowania siebie i świata, oraz odkrywania dziecięcych umiejętności i zdolności,
  •  wyposażenia dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do radzenia sobie w edukacji szkolnej,
  • zapewnienia ciągłego bogacenia oferty przedszkola, rozwoju i doskonalenia jakości pracy na rzecz dzieci i przedszkola,
  • kształtowania pozytywnego wizerunku placówki w środowisku,
  • wspomagania rozwoju zawodowego kadry i zdobywania kolejnych kwalifikacji i stopni awansu zawodowego.
  W TYM CELU KIEROWAĆ BĘDZIEMY WYSIŁKI SWOJE I WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA W KIERUNKU:
  • zespołowego działania i dbanie o jakość pracy i wizerunek przedszkola.
  •  otwartości na potrzeby dzieci, rodziny i środowiska – pomoc w rozwijaniu dziecięcych uzdolnień i pokonywaniu trudności edukacyjno-wychowawczych,
  • współpracy z rodzinami wychowanków i z absolwentami w celu wspierania dzieci w działaniu i poszukiwaniu własnych uzdolnień i predyspozycji
  • opracowania Przedszkolnego Programu wychowania otwartego dla i na rodzinę dziecka i społeczeństwa lokalnego,
  • modernizacji placu przedszkolnego
  • kontynuowania akcji charytatywnych na rzecz dzieci z chorobą nowotworową i innych potrzebujących – wspólnie z rodzicami tworzenie i przekazywania własnych dzieł na rzecz prowadzonych akcji,
  •  kontynuowanie organizacji miedzy przedszkolnego. „Festiwalu kolęd i pastorałek” oraz konkursu „Bajka w „Bajce” promującego wiedzę, zdolności i zainteresowania dzieci – kształtowanie właściwych postaw, zachowań i wychowania do wartości oraz kultywowanie tradycji rodzinnych i narodowych,
  •  współpraca ze środowiskiem na potrzeby realizacji Podstawy programowej wychowania przedszkolnego
  • prezentowania wychowanków - ich umiejętności i uzdolnień w środowisku lokalnym i nie tylko,
  • Realizacji zadań rocznych metodą projektów edukacyjnych

                      Wszystkie te działania maja na celu zapewnić dzieciom bezpieczeństwo i potrzebę poznawania przez działanie , dokonywanie świadomych wyborów – rozwijać dziecko na najwyższym dla niego poziomie a od aktywności własnej prowadzić do aktywności twórczej i kreatywności w życiu.
  W urzeczywistnienie koncepcji zaangażujemy cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodziców i partnerów naszego przedszkola a efektem naszej wspólnej pracy będzie Wspaniałe Przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością. Przedszkole wspierające i dające dzieciom możliwość odkrywania własnych umiejętności, predyspozycji i pasji.
  Nasza praca i wszelkie działania z nią związane będą zmierzały ku temu, by każdy rocznik odchodzących do szkoły dzieci dobrze wspominał czas spędzony w przedszkolu, a to, czego się tu nauczył – było dobrym fundamentem Jego sukcesów szkolnych i życiowych.