Grupa V

BAWIMY SIĘ

SAŁATKA OWOCOWA

KONCERT MUZYCZNY

SPACER NA OGRÓDKI DZIAŁKOWE

UCZYMY SIĘ PORUSZAĆ PO DRODZE

SPRZĄTANIE ŚWIATA

POWITANIE JESIENI

SPOTKANIE Z ŻOŁNIERZAMI

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA