Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

W Przedszkolu Publicznym nr 19 w Głogowie „Bajka” realizowane jest zadanie publiczne pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, którego zasadniczym celem jest propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych, wybieranie książki zamiast innej  formy spędzania wolnego czasu, a także uczestnictwo w imprezach czytelniczo- kulturalnych.   Zakupu książek i audiobooków dokonano zgodnie z zachowaniem obowiązujących zasad w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

W ramach realizacji zadania Przedszkole dokonało zakupu książek i rozliczyło się przekładając końcowe sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia.

Sprawozdanie Rb 28s.

Sprawozdanie Rb-28s

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Rb 28s

Dotacja celowa wyniosła- 3000,00 zł

Środki własne wyniosły- 750,00 zł