Kadra przedszkola

Rok 2021/2022

  Dyrektor 

                                                                                               Dorota Kędra-Lecko

 Wicedyrektor 

                                                                                              Anna Cybulska-Sowa

Kadra Pedagogiczna:

Gr I – Lesińska Monika

         Cybulska – Sowa  Anna

Gr. II –  Kłak Edyta

Gr III – Wojtaszek Agnieszka

           Ciesielska Renata

Gr. IV – Korzeń Anita

            Wikierska – Kloc Marlena

Gr V – Tymofiejew Iwona

           Dobrzańska Aldona

Gr. VI – Kędra – Lecko Dorota

             Stefaniak Agata

Gr. VII – Wechman Ewa

              Berkowicz Regina

Gr VIII – Dudek Alina

             Brodecka Elżbieta

Gr IX – Styś Danuta

            Szymula Martyna

Anna Cybulska – Sowa – j. angielski

s. Rembiasz Zofia- religia

 

SPECJALIŚCI  TERAPEUCI

                                            Logopedzi:

Berkowicz Regina

Korzeń Anita

Kłak Edyta

                                       Terapia Pedagogiczna:

Dobrzańska Aldona

Styś Danuta

                                     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dorota Kędra-Lecko

 

                                       Terapia dziecka autystycznego, oligofrenopedagogika

Wojtaszek Agnieszka

                                                   Gimnastyka korekcyjna

Stefaniak Agata

                                                        Rytmika

Stefaniak Agata

Wechnan Ewa

ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

Ratajczak Izabela – główna księgowa

Klimko-Drozd Maria – kierownik gospodarczy

Kałuzińska Aneta – starszy intendent

PRACOWNICY  KUCHNI

Pani Jadwiga – kuchmistrz – szef kuchni

Pani Dorota – starszy rzemieślnik kucharz

Pani Ewa – starszy rzemieślnik kucharz

Pani Agnieszka – starszy rzemieślnik kucharz

Pani  Agnieszka- 2- starszy rzemieślnik kucharz

Pani Marzena – starszy rzemieślnik kucharz

Pani Maria – starszy rzemieślnik kucharz

 

                                Pan Andrzej – starszy konserwator

OPIEKUNKI

Pani Ania

Pani Karolina

POMOCE NAUCZYCIELI

Pani Ewa

Pani Sylwia

Pani Małgosia 

Pani Jola

Pani Mariola

Pani Hania

Pani Ala

Pani Marzena

Pani Edyta