Kadra przedszkola

Rok 2018/2019

Alicja Zarzycka – dyrektor Przedszkola

Ewa Rybka – Wicedyrektor Przedszkola

Kadra Pedagogiczna:

Ałdaś Iwona

Berkowicz Regina

Brodecka Elżbieta

Ciesielska Renata

Cybulska -Sowa Anna

Dobrzańska Aldona

Dudek Alina

Grzelak Klaudia

Kędra -Lecko Dorota

Kłak Edyta

Korzeń Anita

Kosmatka Małgorzata

Lesińska Monika

Sarbinowska Maria

Stefaniak Agata

Styś Danuta

Szymula Martyna

Tymofiejew Iwona

Wechman Ewa

Wikierska – Kloc Marlena

Wojtaszek Agnieszka

s. Rembiasz Zofia

Hertmanowska Magdalena

 

Administracja i obsługa

Ratajczak Izabela – główna księgowa

Klimko-Drozd Maria – kierownik gospodarczy

Kałuzińska Aneta – starszy intendent

Pracownicy kuchni

Pani Jadwiga – kuchmistrz – szef kuchni

Pani Dorota – starszy rzemieślnik kucharz

Pani Ewa – starszy rzemieślnik kucharz

Pani Agnieszka – starszy rzemieślnik kucharz

Pani  Agnieszka- 2- starszy rzemieślnik kucharz

Pani Marzena – starszy rzemieślnik kucharz

Pani Maria – starszy rzemieślnik kucharz

Pan Andrzej – starszy konserwator

Opiekunki

Pani Ania

Pani Sylwia

Pomoce nauczyciela

 

Pani Jola

Pani Małgosia

Pani Mariola

Pani Hania

Pani Monika

Pani Marzenka

 

Pani Marzena
Pani Edyta
Pani Ewa
Pani Ala