Kadra przedszkola

Dyrektor 

                                                                        Dorota Kędra-Lecko

                                                                            Wicedyrektor 

                                                                       Anna Cybulska-Sowa

 

 

     Kadra Pedagogiczna:

Gr I Przyjaciele Krasnoludków

       Regina Berkowicz

      Katarzyna Kalicińska

Gr. II – Przyjaciele Wróbelka Elemelka

           Alina Dudek

          Ewa Rybka                                                            

Gr III -Przyjaciele Reksia

          Monika Lesińska

           Anna Cybulska-Sowa

          Dorota Kędra-Lecko

Gr. IV – Przyjaciele Pszczółki Mai

          Danuta Styś

           Renata Ciesielska

Gr V -Przyjaciele KubusiaPuchatka

           Agnieszka Wojtaszek

           Ewelina Gołębiowska

Gr. VI -Przyjaciele Bolka i Lolka

             Anita Korzeń

             Marlena Wikierska-Kloc

Gr. VII -Przyjacielele Misia Coralgola

               Agata Stefaniak

              Klaudia Gorczyca

Gr VIII -Przyjaciele Krasnala Hałabały

              Iwona Tymofiejew

             Aldona Dobrzańska

Gr IX -Przyjaciele Misia Uszatka

              Elżbieta Brodecka

              Danuta Cybula

Anna Cybulska – Sowa, Klaudia Gorczyca – j. angielski

s. Rembiasz Zofia- religia

 

SPECJALIŚCI,  TERAPEUCI

                                                                                                             Logopedzi:

                                                                                                        Berkowicz Regina

                                                                                                             Korzeń Anita

                                                                                                             Kłak Edyta

                                                                                                       Terapia Pedagogiczna:

                                                                                                           Dobrzańska Aldona

                                                                                                              Styś Danuta

                                                                                            Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

                                                                                                            Dorota Kędra-Lecko

                                                                                   Terapia dziecka autystycznego, oligofrenopedagogika

                                                                                                              Wojtaszek Agnieszka

                                                                                                                   Ewa Wechman

                                                                                                            Gimnastyka korekcyjna

                                                                                                                 Stefaniak Agata

                                                                                                                     Rytmika

                                                                                                                  Agata Stefaniak

                                                                                                                   Ewa Wechman

                                                                                                ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

                                                                                                      Anna Maj – główna księgowa

                                                                                           Klimko-Drozd Maria – kierownik gospodarczy

                                                                                                 Kałuzińska Aneta – starszy intendent

                                                                                                          PRACOWNICY  KUCHNI

                                                                                                   Pani Jadwiga – kuchmistrz – szef kuchni

                                                                                                   Pani Dorota – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani Ewa – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani Agnieszka – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani  Agnieszka- starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani Marzena – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani Maria – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                                            starszy konserwatorPan Krzysztof 
                                                                                                                                               OPIEKUNKI

                                                                                                                          Pani Ania

                                                                                                                          Pani Karolina

                                                                                                             POMOC NAUCZYCIELA

                                                                                                                           Pani Ewa

                                                                                                                           Pani Sylwia

                                                                                                                           Pani Małgosia 

                                                                                                                           Pani Jola

                                                                                                                           Pani Mariola

                                                                                                                           Pani Hania

                                                                                                                           Pani Ala

                                                                                                                           Pani Marzena

                                                                                                                           Pani Edyta