Kadra przedszkola

Dyrektor 

                                                                        Dorota Kędra-Lecko

                                                                            Wicedyrektor 

                                                                       Anna Cybulska-Sowa

 

 

     Kadra Pedagogiczna:

Gr I Przyjaciele Krasnoludków

      Regina Berkowicz

      Katarzyna Kalicińska

Gr. II – Przyjaciele Wróbelka Elemelka

          Alina Dudek

          Ewa Rybka                                                            

Gr III -Przyjaciele Reksia

          Monika Lesińska

          Anna Cybulska-Sowa

          Dorota Kędra-Lecko

Gr. IV – Przyjaciele Pszczółki Mai

          Danuta Styś

           Danuta Cybula

Gr V -Przyjaciele KubusiaPuchatka

           Agnieszka Wojtaszek

           Ewelina Gołębiowska

Gr. VI -Przyjaciele Bolka i Lolka

             Anita Korzeń

             Marlena Wikierska-Kloc

Gr. VII -Przyjacielele Misia Coralgola

               Agata Stefaniak

              Klaudia Gorczyca

Gr VIII -Przyjaciele Krasnala Hałabały

              Iwona Tymofiejew

             Aldona Dobrzańska

            Maria Guresz

Gr IX -Przyjaciele Misia Uszatka

              Elżbieta Brodecka

              Edyta Kłak

             

Anna Cybulska – Sowa, Klaudia Gorczyca – język angielski

s. Rembiasz Zofia- religia

 

SPECJALIŚCI,  TERAPEUCI

                                                                                                             Logopeda:

                                                                                                        Elżbieta Stępień

                                                                                                          Pedagog specjalny:

                                                                                                     Magdalena Hertmanowska

                                                                                                       Terapia Pedagogiczna:

                                                                                                          Aldona  Dobrzańska

                                                                                                         Agnieszka Wojtaszek                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                     Rytmika

                                                                                                                  Agata Stefaniak

                                                                                                                 Danuta Cybula

                                                                                                ADMINISTRACJA I OBSŁUGA

                                                                                                      Anna Maj – główna księgowa

                                                                                              Maria Klimko-Drozd  – kierownik gospodarczy

                                                                                                 Aneta Kałuzińska – starszy intendent

                                                                                                          PRACOWNICY  KUCHNI

                                                                                                   Pani Jadwiga – kuchmistrz – szef kuchni

                                                                                                   Pani Dorota – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani Ewa – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani Agnieszka – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani  Agnieszka- starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani Marzena – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                   Pani Maria – starszy rzemieślnik kucharz

                                                                                                                           
                                                                                                                      starszy konserwatorPan Krzysztof 
                                                                                                                                               OPIEKUNKI

                                                                                                                          Pani Ania

                                                                                                                          Pani Karolina

                                                                                                             POMOC NAUCZYCIELA

                                                                                                                           Pani Ewa

                                                                                                                           Pani Sylwia

                                                                                                                           Pani Bożena

                                                                                                                           Pani Jola

                                                                                                                           Pani Mariola

                                                                                                                           Pani Hania

                                                                                                                           Pani Alicja

                                                                                                                           Pani Marzena

                                                                                                                           Pani Edyta

                                                                                                                           Pani Monika