Grupa VII

Fotorelacja z naszych wydarzeń

Bal Karnawałowy

Zajęcia  w SP-11

Urodziny naszego kolegi Oliwiera

Spotkanie świąteczne

Urodziny naszego kolegi Dawida

Dzień Górnika

Uroczystość z okazji Dnia Niepodległości

Urodziny naszej koleżanki Michasi

Urodziny naszej koleżanki Zosi

„Bajki pomagajki ” Jak Bąbelek pokonał strach”?- zajęcia na świetlicy w SP-11

Dzień dyni

Urodziny naszej koleżanki Lilianny

Urodziny naszej koleżanki Neli

Urodziny naszej koleżanki Marysi

Dzień Edukacji Narodowej

Urodziny naszego kolegi Alana

Wycieczka do lasu, do Zaborni

Dzień Chłopaka

Urodziny naszej koleżanki Antosi

Bajiki – Pomagajki udział w projekcie edukacyjnym we współpracy z SP-11

Powitanie Jesieni kolorem czerwonym

Dzień Przedszkolaka

Urodziny naszej koleżanki Natalki

Sprzątanie świata i dzień sportu

Zabawy na placu zabaw

Zabawy swobodne w sali

Dzień Kropki