Ważne informacje, do druku

  • Oświadczenie rodziców – do 26.04.2022 – potwierdzenie woli zapisu dziecka 6-letniego  na rok szkolny 2021-2022

  • Oświadczenie Rodziców dzieci 3-5-letnich