Ważne informacje, do druku

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta – Konkurs na Dyrektora Naszego Przedszkola

  • Oświadczenie rodziców – do 26.04.2022 – potwierdzenie woli zapisu dziecka 6-letniego  na rok szkolny 2021-2022

  • Oświadczenie Rodziców dzieci 3-5-letnich

  • Karta zapisu dziecka na miesiące wakacyjne – 2021r

  • DYŻURY PRZEDSZKOLI W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH 2021R
  • Klauzula  Informacyjna RODO – do zapisu dziecka na wakacje 2021
  • Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotycząca opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej