Grupa II

01.09.2021- Nasz pierwszy dzień w przedszkolu- wyprowadzamy węża na spacer.