Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola na 2021-2022

31 marca, 2021
Bardzo proszę o potwierdzenie do 26.04.2022r  woli zapisu dziecka do naszej placówki. Proszę pobrać z zakładki  „Ważne informacje, do druku” – oświadczenie (odpowiednie dla wieku dziecka) – wypełnić, zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i przesłać na adres e-mail przedszkola: bajka@przedszkole19.glogow.pl. Rodzice dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu – również dostarczają odpowiednie oświadczenie.  Brak potwierdzenia – oświadczenia- oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu.  Bardzo proszę o jak najszybsze potwierdzenie gdyż następnym etapem jest rekrutacja uzupełniająca, na którą oczekują rodzice (i dzieci na miejsce w przedszkolu) , którzy nie zapisali dziecka na pierwszym etapie rekrutacji.
POMAGAMY DZIECIOM Z AUTYZMEMWyniki konkursu z okazji „Dnia Języka Ojczystego”