Szkoła Dla Rodziców

20 października, 2021

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl spotkań psychoedukacyjnych prowadzonych w formie warsztatowej.

Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Folwarcznej 7 w Głogowie.

Cykl warsztatów obejmuje 10 spotkań, po około 3 godziny każde.

Zajęcia mają na celu naukę poprawnego kształtowania relacji i więzi emocjonalnej z dzieckiem, usprawnienia komunikacji w rodzinie, rozwiązywania problemów, poznanie potrzeb dziecka oraz wspieranie go w procesie dochodzenia do dorosłości, doskonalenie swoich kompetencji wychowawczych oraz zdobycie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: https://mcwr.glogow.pl/szkola-dla-rodzicow.html

„Światowy dzień mycia rąk”Mały badacz