"PRACA HUTNIKA OCZAMI DZIECKA"

06 maja, 2021

Z OKAZJI „DNIA HUTNIKA”, W NASZYM PRZEDSZKOLU ODBYŁA SIĘ WYSTAWA PRAC DZIECIĘCYCH. PRZEDSZKOLAKI RAZEM ZE SWOIMI RODZICAMI, WYKONAŁY PIĘKNE, RÓŻNORODNE PRACE, KTÓRE OZDOBIŁY PRZEDSZKOLNY KORYTARZ.

WYSTAWA BYŁA NIJAKO LAURKĄ DLA HUTNIKÓW W PODZIĘKOWANIU ZA ICH CIĘŻKĄ I NIEZASTĄPIONĄ PRACĘ. 

WSZYSTKIM DZIECIOM I RODZICOM BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WYKONANE PRACE!!!

GRUPOWI PRZYJACIELE W WIERSZACH (NIE TYLKO) DZIECIGÓRA GROSZA