Zapisy na wakacje

26 marca, 2021

Drodzy Rodzice

W dniach 01-15.04.2021 trwają zapisy dzieci do przedszkola na miesiące wakacyjne 2021R. Karta zapisu i Klauzula informacyjna RODO – dostępne są w zakładce  „Ważne informacje , do druku”.

– Rodzic składa Kartę Zapisu i Klauzulę  (scan lub zdjęcie wypełnionej Karty wraz z oświadczeniami) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2020/2021 (czyli do nas),

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty zapisu.

Z  informacja od Pani  Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu :
– rodzic składa kartę zapisu na miesiące wakacyjne w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza, a przedszkole nie może odmówić przyjęcia karty zapisu od rodzica,
– po zakończeniu rekrutacji na miesiące wakacyjne dzieci zapisane zostaną przypisane do przedszkoli wg wzoru:
LIPIEC: PP1 ->PP9, PP3 -> PP2, PP7 -> PP5, PP10 -> PP6, PP15 -> PP21 i PP17, PP20-> PP19
SIERPIEŃ: PP 2 -> PP3, PP6 -> PP10, PP5 -> PP7, PP9 -> PP1, PP17 -> PP15, PP19 -> PP20, PP21 -> PP15.
– proszę o poinformowanie rodziców, że dziecko zostanie zapisane na wakacje wg powyższego wzoru z zastrzeżeniem, dostępności wolnych miejsc, w przeciwnym razie dziecko może zostać skierowane do innego dyżurującego przedszkola.
Powyższe wynika z panującej sytuacji związanej z pandemią Covid-19.”
DZIEŃ POSTACI Z BAJEKPOMAGAMY DZIECIOM Z AUTYZMEM