W nowym roku szkolnym zapraszamy....

17 sierpnia, 2021

Wszystkie dzieci 6-letnie z grup: Pani Danusi, Pani Alinki i Eli oraz Pani Ewy  rozpoczną edukację w budynku SP-11 – wejście od strony Harcówki. Pozostałe dzieci (3, 4 i 5-letnie)- zapraszam do budynku głównego  przedszkola.

W razie pytań – proszę o telefon.

 

 

WAKACJEPożegnania nadszedł czas…