Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu

27 sierpnia, 2020

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że odpłatność za przedszkole pobierana jest tylko drogą elektroniczną na wskazane konta  do 10-tego dnia każdego miesiąca.

W celu zwrotu nadpłaty bardzo proszę o wypełnienie  i dostarczenie do przedszkola Oświadczenia znajdującego się w zakładce „Ważne informacje – do druku”  pod nazwą  Nr konta…..

Informacje na temat wysokości kwot otrzymają Państwo  telefonicznie (76)- 726-56-05   wew. 20

Proszę  o  terminowe   regulowanie  należności.

DOKONUJĄC PRZELEWU PROSIMY PAMIĘTAĆ, ABY W TYTULE WPŁATY WPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO I GRUPĘ DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO!!!

Konto żywieniowe: 50 2030 0045 1110 0000 0193 0960

Konto opłata nadprogramowa: 08 2030 0045 1110 0000 0193 0940

RODZICE DZIECI 6-LETNICH  (URODZONYCH W 2014R) WNOSZĄ TYLKO OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE.

Teatrzyk „Przygody Helenki”DZIEŃ POSTACI Z BAJEK