Olimpiada w PP7 w Głogowie.

10 czerwca, 2024

XXVI Międzyprzedszkolna Olimpiada Sportowa 2024 ,której organizatorem było Przedszkole Publiczne nr 7 w Głogowie. Dzieci brały udział w konkurencjach sportowych : bieg na odległość, sztafeta,rzut do celu, skok w dal,strzał do bramki, przejścia pod poprzeczką, podawanie piłki nad głowami. Celem Olimpiady było propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej ,poznanie zasad fair play, integracja dzieci i współdzialanie w zespole . Dzieci po ukończonych konkurencjach otrzymały nagrody oraz dyplom dla przedszkola.

Bajka w BAJCE.40 lat minęło…