Nowy rok szkolny 2021-2022

25 sierpnia, 2021

Drodzy Rodzice!

Ponieważ na dzień dzisiejszy 25.08.2021 Organ Prowadzący nie powołał jeszcze  nowego Dyrektora Naszego Przedszkola, który będzie sprawował  tę funkcję po moim przejściu na emeryturę,  informuję, że w Przedszkolu urzęduje Pani Dorota Kędra – Lecko zastępca dyrektora. Praca na rok 2021-22 jest zaplanowana, dzieci do grup zostały przydzielone (informacji można zasięgnąć pod nt tel 76 726 56 05), mamy jeszcze kilka wolnych miejsc dla dzieci! Zebrania z Rodzicami odbędą się jak dotąd – na początku września 2021.

Przedszkole jest przygotowywane do nowego roku szkolnego i wszyscy czekamy na Nasze Dzieci.

Zapraszamy 1 września 2021r.

Dzieci można przyprowadzać do Przedszkola  od godziny 06:00 do 08:00

Odbierać dzieci będzie można od godziny 14:20 do 16:30 lub wcześniej po umówieniu się.

Proszę wyposażyć dzieci w obuwie zmienne. Szczegóły pracy przedszkola i współpracy z Państwem zostaną  przedstawione niezwłocznie  przez  Dyrektora w późniejszym terminie

Ze względu na pandemię koronawirusa – Rodzice nie mają wstępu do sal dydaktycznych.

Wszystkiego najlepszego! – A. Zarzycka

 

 

Pożegnania nadszedł czas…Witamy nową Panią Dyrektor