Guten Tag.

16 grudnia, 2022

Program  dydaktyczno-wychowawczy – wczesne nauczanie języka niemieckiego w grupie III. 

Zabawa Guten Tag, Halo, wie gehst? 

„Pastuszkowe dary”.Warsztaty kartek świątecznych.