Deklaracja obecności dziecka w przedszkolu!

03 grudnia, 2021

Zapisy SBN

Informujemy, że Przedszkole jest jednostka budżetową i musi rozliczać się finansowo na koniec roku kalendarzowego. Dzięki Państwa informacji, będziemy mogli właściwie zaplanować pracę placówki, czyli zakupić  odpowiednią  ilość  produktów  spożywczych.

Prosimy  o  rzetelna  informację  dotyczącą  obecności  Państwa  dziecka  we  wskazanych  dniach i przekazanie jej wychowawcom grup.

Rozstrzygnięty konkurs na stanowisko – Główny księgowyDyżur wakacyjny