24.12.2021 Wigilia - Przedszkole nieczynne

21 grudnia, 2021

Zgodnie z zapisem §11 ust. 5 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 19 w Głogowie „Bajka”

     „W celu zapewnienie właściwej organizacji pracy, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami wolnymi. Przedszkole jest czynne, jeśli do placówki zostanie zapisanych co najmniej 10 dzieci. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do przedszkola na w/w dni ponoszą koszty stawki dziennej za wyżywienie nawet, jeśli dziecko będzie nieobecne w tym dniu.”

Po rozpoznaniu Państwa potrzeb na usługi przedszkola

w dniu 24 grudnia 2021r – Wigilia  

– zgłoszenie mniej niż 10- cioro dzieci (5 dzieci) –

 PLACÓWKA  W TYM  DNIU   BĘDZIE NIECZYNNA

O decyzji powiadomiłam WE, K i S w Urzędzie Miasta Głogowa    

Dyrektor

Dorota Kędra-Lecko                                 

SZLACHETNA PACZKAŻyczenia świąteczne