ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA OKRES WAKACYJNY

kwietnia 15, 2020

DRODZY RODZICE – składacie wnioski tylko w naszym przedszkolu.

ZAPISY DZIECI DO PRZEDSZKOLI NA MIESIĄCE (LIPIEC I SIERPIEŃ) WAKACYJNE BEDĄ PROWADZONE WE WSZYSTKICH PLACÓWKACH W DNIACH 11-22.05.2020R. NA KAŻDY MIESIĄC/TYDZIEŃ

– rodzic składa Kartę Zapisu (scan lub zdjęcie wypełnionej Karty pobranej w zakładce „Ważne, do druku” wraz z oświadczeniami i RODO) drogą elektroniczną na adres e-mailowy przedszkola, tylko do tego, do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020,

– złożenie Karty Zapisu w danym przedszkolu nie jest równoznaczne z tym, że przedszkole będzie czynne w okresie wakacyjnym. Zadeklarowanemu w Karcie Zapisu dziecku, na okres wakacyjny może zostać wskazana inna placówka przedszkolna znajdująca się na terenie Gminy Miejskiej Głogów,

– oświadczenia i zgody stanowią integralną część Karty Zapisu – wymagane jest podpisanie wszystkich oświadczeń oraz zgód. Brak podpisanych oświadczeń i zgód spowoduje nierozpatrzenie Karty Zapisu,

– Kartę Zapisu mogą złożyć tylko rodzice oboje pracujący lub pracujący rodzic samotnie wychowujący dziecko.

CZYNNE NA PEWNO BĘDĄ TE, KTÓRE ZOSTAŁY PODANE JUŻ WCZEŚNIEJ DO WIADOMOŚCI.

Lipiec:  PP-1 PP-6,   PP – 2

Sierpień: PP-19, PP-3,  15

 

Odpłatność za przedszkoleNasze dzieci w Przedszkolu Nr 20 – Od 11 maja 2020 –