Świętowanie Dnia Dziecka w przedszkolu..

maja 16, 2018

Drodzy Rodzice!

do 21 maja proszę zgłosić pobyt dziecka w przedszkolu w dniu 01.06.2018r (piątek pomiędzy dniami wolnymi). Zgodnie z zapisem w Statucie Przedszkola – Placówka będzie czynna jeśli zapisanych będzie co najmniej 10 dzieci. Paragraf 11, ust. 6 Statutu „W celu zapewnienie właściwej organizacji pracy, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze przypadające pomiędzy dniami wolnymi. Przedszkole jest czynne, jeśli do placówki zostanie zapisanych co najmniej 10 dzieci. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do przedszkola na w/w dni ponoszą koszty stawki dziennej za wyżywienie nawet, jeśli dziecko będzie nieobecne w tym dniu.”

Dzień Dziecka, Dzień Mamy i Taty świętować będziemy 24 maja od godziny 12:00 na Pikniku Rodzinnym, na który serdecznie zapraszamy również Rodziców!!!!

Spotkanie z panią stomatologWycieczka do Parku Wrocławskiego