16-30.04 - potwierdzanie zapisu dziecka do przedszkola

kwietnia 08, 2019

Drodzy rodzice!

Zapraszam w dniach 16-30 kwietnia 2019r do podpisywania oświadczeń w zakresie świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Złożenia takiego oświadczenia jest potwierdzeniem woli zapisu dziecka do naszej placówki. Jest konieczne!

Dlatego bardzo proszę wszystkich rodziców – tak dzieci kontynuujących jak i nowo przyjętych do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 – o przyjście z dowodem osobistym i podpisanie w/w  Oświadczenia .

A. Zarzycka – dyrektor Przedszkola

ZAPISY NA MIESIĄCE WAKACYJNE – W PRZEDSZKOLACH DYŻURUJĄCYCHPrzedstawienie z okazji Dnia Ziemi