Stawka żywieniowa wzrasta od stycznia 2020 do kwoty 7,00 zł

grudnia 02, 2019

 Zgodnie z zapowiedzią, informuję, że od dnia 1 stycznia 2020r stawka żywieniowa za osobodzień dla dziecka  wynosić będzie  7,00 zł  

 – podstawa prawna: art. 106, ust 3 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197  i 2248) oraz §   Ust. 11 Statutu Przedszkola Publicznego Nr 19 w Głogowie „Bajka” –  „Zasady opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci i pracowników ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Głogowa, na podstawie kalkulacji użytych produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków. Pracownicy wnoszą opłatę za wyżywienie jak wychowankowie powiększone o średni koszt przygotowania posiłków”

Organizacja pracy Przedszkola przed i pomiędzy ŚwiętamiDzień Górnika