Rozpoczynamy nowy rok szkolny....

sierpnia 28, 2019

Serdecznie zapraszamy do Przedszkola dzieci przyjęte do naszej placówki na rok szkolny 2019/2020.

Rozpoczynamy go w poniedziałek 02.09.2019r już o godzinie 06:00.

Rodziców prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola (i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 11)  do godziny 08:00, przyniesienie im obuwia zmiennego a dzieciom 3-letnim – piżamkę.

Organizacja dnia w Przedszkolu:

06:00 – 08:00 – schodzenie się dzieci

08:30 – śniadanie

11:15 – II posiłek zupka i dodatek (owoce, jogurty itp.)

14:00 – III posiłek – II danie obiadowe

14:20- 16:30 rozchodzenie się dzieci do domów.

W godzinach otwarcia przedszkola – dzieci objęte są opieką nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Trwają zajęcia, zabawy, spacery i inne formy opiekuńczo- wychowawczo-edukacyjne.

Bardzo proszę o cierpliwość przy odbieraniu dzieci z przedszkola – ze względów bezpieczeństwa – wydawanie dzieci osobom upoważnionym – od 14:20 – będziemy wpuszczali do przedszkola po 10 osób.

Zapraszam również wszystkich Rodziców dnia 05.09.2019 r (czwartek)  na zebrania

ogólne i w grupach.

Grupy w budynku przedszkola – godzina 15:30

Grupy w oddziale przedszkola – w Szkole Podstawowej Nr 11 – o godzinie 16:00

Tematem zebrań będzie organizacja życia przedszkolnego,w grupie i  wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

ZAPRASZAMY I PROSIMY O ZAUFANIE I UŚMIECH NA DOBRY POCZĄTEK.

A. Zarzycka

Powitanie Jesieni