Informacje z zebrania z Rodzicami - pierwszy skok w nowy rok....

czerwca 22, 2017

INFORMACJE Z ZEBRANIA Z RODZICAMI, KTÓRE ODBYŁO SIĘ 08.06.2017R
Drodzy Rodzice – na spotkaniu przedstawiłam następujące ważne informacje dotyczące pobytu dzieci w przedszkolu i współpracy z ich Rodzicami w nowym roku szkolnym 2017/2018.
1. Towarzystwem ubezpieczeniowym, które obejmie ubezpieczeniem grupowym dzieci w roku szkolnym 2017/2018 jest wybrane przez rodziców TU ALLIANZ- wybory odbyły się po wysłuchaniu propozycji 5 przedstawicieli różnych TU i pod nadzorem przedstawicieli Rady Rodziców. Oferty i wyniki głosowania dostępne u dyrekcji

2. Przedszkole działa w oparciu o Statut Przedszkola. Zwróciłam uwagę na szczególne zapisy dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu. Statut dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Przedszkoli i w BIP na stronie internetowej Przedszkola – bardzo proszę o przeanalizowanie jego treści.

3. Przyjęte do przedszkola dzieci zostały przydzielone do 10 grup – listy odczytała i dostępne są u wicedyrektor Ewy Rybki
4. Przedszkole jest czynne w godzinach 06:00-16:30.
08:30 – śniadanie , 11:15 – zupa plus dodatek, 14:00 – drugie danie obiadowe
5. Pięć godzin dziennie – to realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego – godziny bezpłatne – czas realizacji ustalimy i podamy do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018
6. Prosimy przyprowadzać dzieci do przedszkola do godziny 08:00 a odbierać po godzinie 14:30 – przez osoby do tego upoważnione.

7. Prosimy również:
a. Dokładnie zapoznać się z treścią zawartej umowy i jej przestrzegać.
b. przyprowadzać dzieci bez pieluszek (pampersów) – dzieci korzystające z toalet
c. przyprowadzać dzieci zdrowe
d. wchodzić na teren przedszkola tylko w ochraniaczach na butach – dostępne w szafeczce przy wejściu do przedszkola i do oddziału przedszkolnego w G-5,
e. zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące kontaktów z rodzicami (nr telefonów, adres zamieszkania)
f. systematycznie przyprowadzać do przedszkola dzieci 6-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne (w razie choroby – dostarczać nauczycielce usprawiedliwienie )
g. dokonywać opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu – do 10 każdego miesiąca – w dniach wyznaczonych przez Panią Marię Klimko-Drozd kierownika gospodarczego przedszkola lub na odpowiednie konta. Proszę nie czekać na przypomnienie telefoniczne.
Wysokość wpłat proszę każdorazowo ustalać z Panią kierownik.

8. Zachęcamy do wspólnego działania na rzecz dzieci i przedszkola, dbanie o dzieci, przedszkole i jego otoczenie – chętnie przyjmę i przeanalizuję, oraz wdrożę Państwa pomysły.

9. Prosimy o stały kontakt z przedszkolem , czytanie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń, treści na stronie internetowej przedszkola, włączanie się w życie grupy i przedszkola sponsorowanie nagród, współorganizowanie ciekawych spotkań i wycieczek, uczestniczenie w zebraniach , spotkaniach i zajęciach dla i z rodzicami.
10. Służymy Państwu pomocą i radą w sprawach dotyczących dzieci ich problemów, trudności, zdolności i zainteresowań.
11. Zapraszamy na naszą stronę internetową: www. bajka@przedszkole19.glogow.pl , do zapoznania się ze Statutem Przedszkola (w BIP), Koncepcją pracy i rozwoju przedszkola na lata 2016-2017 oraz wydarzeniami jakie mają miejsce w przedszkolu.
12. Do realizacji zadań przedszkola i bogacenia jego oferty – bardzo Państwa zapraszamy.
13. Prosimy o rozwiązywanie problemów i wyjaśnianie spraw w NASZYM przedszkolu – dla dobra dzieci i nas samych bądźmy gotowi na kompromisy i nie bójmy się krytyki lub innego spojrzenia na rzeczywistość.
Stwórzmy wspaniałe przedszkole!!!!!!!!

Alicja Zarzycka – dyrektor Przedszkola
Głogów 21.06.2017r.

NOWY ROK SZKOLNY