Zapisy na 14.08.2017 wtorek

sierpnia 07, 2017

Zgodnie § 10, pkt. 7 Statutu Przedszkola Publicznego nr 19 w Głogowie „Bajka”
„W celu zapewnienie właściwej organizacji pracy, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami wolnymi. Przedszkole jest czynne, jeśli do placówki zostanie zapisanych co najmniej 10 dzieci. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do przedszkola na w/w dni ponoszą koszty stawki dziennej za wyżywienie nawet, jeśli dziecko będzie nieobecne w tym dniu.”
W związku z tym, że 14 sierpień  (wtorek) przypada pomiędzy dniami wolnymi: 13.08.2017 (niedziela) i 15.08.2017 (wtorek)
– bardzo proszę o zapisywanie dzieci na dzień 14 sierpień (poniedziałek) do dnia 09.08.2017r. (środa)

Zapisów proszę dokonywać u Pań dyżurujących w szatni

Wesołych i miłych wakacji