Grupa III

 Udział w programie edukacyjnym i konkursie  „PSIJaciele”  6.10/2017
Wycieczka na Ogródki działkowe  02.10/2017
Teatrzyk pt. „Każda mądra głowa zna magiczne słowa”  29.09/2017
Dzień  Chłopaka  29.09/2017
Powitanie Jesieni kolorem czerwonym  21.09/2017

Nasz dzień w przedszkolu:
śniadanie…

uczymy się i pracujemy…

zabawy w sali…

zabawy na powietrzu…